DSC_0752.jpg

Betalingen

Omdat ik van mening ben dat de ziektekostenverzekeraars de laatste jaren veel te veel macht naar zich toegetrokken hebben en zich niet beperken tot dat waar ze meer verstand van hebben, namelijk “verzekeren”, heb ik gemeend dat het beter is om geen contracten meer met hen af te sluiten.

Dit betekent dat ik vrij ben om zoveel mensen te behandelen als ik wil, ongeacht waar of hoe zij verzekerd zijn. 

Wat betekent dit voor u als verzekerde?

U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis. De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen of psychotherapeuten gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen.

De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen of psychotherapeuten. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Deze variëren van honderd tot duizenden euro’s per behandeling.

De restitutie-basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven.

Daarnaast is er een combipolis, een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is, blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis. In het overzicht hieronder kunt u zien wie nog wel echt een restitutiepolis heeft.

De Contractvrije Psychotherapeut.

Een psychotherapeut krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

Zoals hierboven reeds vermeld, ben ik zo’n contractvrije psychotherapeut die werkt op basis van een restitutiepolis. Hieronder volgen enkele redenen waarom ik de voorkeur heb gegeven aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:

  • Ik wil zelfstandig, samen met de patiënt, diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze kunnen bepalen;
  • Ik wil zelf bepalen welke locatie(s) ik gebruik;
  • Ik wil de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
  • Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact;
  • Ik wil niet beperkt worden door een verzekeraar in de vraag hoeveel mensen ik mag behandelen.

Psychotherapeuten die de voorkeur geven aan restitutie zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de psychotherapeutische praktijkvoering, integendeel.

De afgelopen anderhalf jaar heb ik iedereen behandeld die zich bij mij aangemeld heeft. Dit ongeacht de manier waarop deze persoon verzekerd was. In Zuid-Limburg blijken de meeste mensen bij het VGZ of CZ verzekerd te zijn. Laten dit nu juist de verzekeraars bij uitstek zijn die het minst betalen wanneer mensen een naturapolis hebben, namelijk maar maximaal tweederde van het normale tarief. Voor het gedeelte dat niet vergoed werd, heb ik mijn patiënten nooit een aanvullende rekening gestuurd en dat zal ik in 2017 ook niet doen. Voor 2018 en verder komt dit echter anders te liggen. Anders wordt een goede bedrijfsvoering schier onmogelijk. Vanaf 2018 zullen wij wel een aanvullende nota toesturen aan die mensen die dan nog steeds een naturapolis hebben. De hoogte daarvan is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden: óf het gehele verschil tussen de verzonden nota en dat wat de verzekeraar betaald heeft óf voor de helft daarvan wanneer de betreffende persoon duidelijk kan maken niet het gehele verschil te kunnen bekostigen.

Daarom raden wij eenieder met klem aan om met ingang van 2018 te kiezen voor een restitutiepolis. Die paar tientjes per jaar extra haalt u er namelijk dubbel en dwars uit wanneer u in psychotherapie wilt gaan bij een therapeut van uw eigen keuze.

Om het u makkelijk te maken vindt u hieronder een lijst van zorgverzekeraars die een restitutiebasispolis hebben zodat u uw naturapolis kunt wijzigen in een restitutiepolis.

Overzicht verzekeraarsActe van Cessie.

Iedereen die in Nederland verzekerd is, heeft recht op vergoeding van zijn of haar ziektekosten. Dit recht op teruggave van uw ziektekosten draagt u tijdens de intakefase aan mij over via een zogenoemde ‘Acte van Cessie’. Dit betekent dat u geen rekening van ons krijgt toegestuurd, maar dat deze rechtstreeks naar uw verzekeraar gaat. Ook al hebben wij geen contract met deze afgesloten. Het enige dat u eventueel nog van ons krijgt, is een nota over (een gedeelte van) het verschil.

Maar .......CZ, Ohra en Nationale Nederlanden trekken in 2019 ten strijde tegen de niet-gecontracteerden.

Eind vorig jaar kregen de niet-gecontracteerde zorgaanbieders een brief van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden waarin hun werd medegedeeld dat de CZ-groep vanaf 1 januari 2019 stopt met het rechtstreeks vergoeden van zorgkosten op basis van een Akte van Cessie.

Of dit zo maar kan of dat de CZ-groep zich hiermee boven de wet plaatst, zijn wij momenteel aan het uitzoeken.

Iedere verzekerde heeft in Nederland recht op (gedeeltelijke) restitutie van zijn of haar ziektekosten door de zorgverzekeraar. Middels een zogenaamde ‘Akte van Cessie’ – een overigens volstrekt legaal middel – draagt een verzekerde dit recht op teruggave van de ziektekosten over aan een zorgverlener van zijn keuze.

Dit besluit van de CZ-groep betekent dat cliënten die bij een van bovengenoemde zorgverzekeraars verzekerd zijn voortaan rechtstreeks bij hun ziektekostenverzekeraar moeten gaan declareren. Over het antwoord op de vraag hoe ze die zorg zouden moeten gaan declareren, hebben ze een brief ontvangen.

Deze eenzijdige actie heeft ervoor gezorgd dat wij ons genoodzaakt zien om weer maandelijkse facturen naar de verzekerden van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden te gaan sturen. Net zoals we dat voor 1 januari 2007 deden. De nota’s die u dan maandelijks van ons gaat krijgen zijn zogenaamde ‘voorschotnota’s’.  Dit betekent dat u per maand een nota krijgt met daarop alle sessies van die maand.
Als bedrag per sessie (zijnde 45 minuten directe tijd met de cliënt en 15 minuten indirecte tijd) rekenen we dan € 100,-.
Aan het einde van de behandeling wordt dan de definitieve en uiteindelijke prijs berekend en verrekend met de reeds in rekening gebrachte voorschotnota’s.

Let er wel op dat het traject met de voorschotnota’s uitsluitend geldt voor diegenen die bij CZ, Ohra of Nationale Nederlanden verzekerd zijn.
Voor alle anderen geldt de al jaren gebruikte declaratie bij uw zorgverzekeraar na afloop van de behandeling.