Dorp in de woestijn 90x90.jpg

Geschiedenis van deze praktijk

Deze psychotherapiepraktijk bestaat al sinds 1991 en was in eerste instantie een solopraktijk van mij onder de naam Psychotherapiepraktijk Maastricht.

In 2004 heb ik deze praktijk uitgebreid tot een middelgrote instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg met dezelfde naam.

Hierin werkten we met veel plezier met een tiental enthousiaste collega’s. Omdat dit ook een opleidingsinstituut was, hebben enkelen van hen hier hun opleiding tot psychotherapeut kunnen volgen.

Vanaf 2013, Psychotherapiepraktijk Maastricht was inmiddels overgenomen door een grotere vis in de GGZ-vijver, werd de praktijk omgedoopt tot I GGRiJa Sophia. Medio 2016 is de naam veranderd in Psychotherapiepraktijk Tyndall omdat de eerdere naam toch niet zo lekker in het gehoor lag, moeilijk te onthouden was en verwees naar een driejarige vrijage van mij met Griekenland waar van 2014 tot en met 2016 vijf maanden per jaar verbleef.

Vanaf 2004 heb ik in de praktijk veel steun ondervonden van Ria Peerboom, ook mijn partner in het dagelijks leven. Zij was directeur algemene zaken en verantwoordelijk voor alles wat niet direct met de behandelingen te maken had. Tot 2004 was zij lange tijd de steun en toeverlaat van de meeste vrijgevestigde psychotherapeuten in Limburg. Zij heeft toegezegd mij nog enige jaren te blijven helpen.