Balken

Psychotherapiepraktijk Tyndall

Dit is een poliklinische praktijk voor specialistische psychotherapie. Dat wil zeggen dat de gesprekken in principe wekelijks plaatsvinden en dat u geacht wordt zelf de tijd tussen twee afspraken te kunnen overbruggen, eventueel met behulp van familie of vrienden.

Elke behandeling wordt vergoed via de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico van € 385,- op jaarbasis. Verdere informatie vindt u onder het kopje  “Betalingen”.

 

Omdat dit  een tweedelijnspraktijk is, is wel steeds een verwijzing van uw huisarts (eventueel samen met de POH’er GGZ die u heeft gezien), bedrijfsarts of andere specialist nodig, met verwijzing voor specialistische zorg.

Naast de verwijsbrief hebben wij ook nog een kopie nodig van uw identiteitsbewijs.


U kunt bij mij terecht voor individuele therapie maar ik ben ook relatie- en gezinstherapeut. Daarnaast heb ik jarenlang met veel plezier groepen gedaan met mannen in de dalende levenslijn, de zogenaamde “vermoeide helden”. Deze wil ik graag weer gaan starten als er voldoende aanbod is.


Met welke klachten kunt u bij mij terecht?


Ik behandel zowel de wat “lichtere” problematiek, waarvan de mensen die daar aan lijden vaak al na een keer of zes dusdanig geholpen zijn dat zij weer op eigen kracht verder kunnen, als ook de zwaardere problematiek waarvan de behandeling wat tijdrovender is.

U kunt daarbij denken aan stemmingsstoornissen, depressieve klachten, angstklachten en diverse persoonlijkheidsstoornissen, waarbij het karakter van de persoon in kwestie vaak al langere tijd “in de weg zit”.